Pomoć u kući

Cilj udruge Sv. Martin Pisarovina je skrb o socijalno osjetljivim skupinama i poboljšanje kvalitete života građana – starijih i nemoćnih osoba, osoba oboljelih od dijabetesa i drugih marginaliziranih skupina.

VIŠE O UDRUZI

Osnovni sadržaj djelatnosti udruge Sv. Martin

Udruga Sv. Martin Pisarovina osnovana je 20.03.2014. godine s ciljem skrbi o socijalno osjetljivim skupinama i s ciljem poboljšanja kvalitete života građana - starijih i nemoćnih osoba, osoba oboljelih od dijabetesa i drugih marginaliziranih skupina.

Kontakt i suradnja

Uspostavljanje i održavanje kontakta i suradnje sa socijalno osjetljivim skupinama, stručnim osobama, tijelima jedinica lokalne i područne samouprave te drugim institucijama i organizacijama.

Kvaliteta života

Unapređenje i poboljšanje kvalitete života.

Socijalne usluge

Pružanje socijalnih usluga – pomoć u kući za starije i nemoćne osobe.

Zaštita ljudskog zdravlja

Djelovanje usmjereno unapređenju, poboljšanju i promociji zaštite ljudskog zdravlja.

Pružanje socijalne usluge "Pomoć u kući"

Udruga Sv. Martin Pisarovina započela je 01. 06. 2014. godine sa pružanjem socijalne udruge pomoći u kući. Udruga ima tri zaposlena radnika. Trenutno imamo 33 korisnika sa područja Općine Pisarovine, Lasinje i Klinča Sela.

Ova usluga pružala se od 2010. godine do 30. travnja 2014. godine u okviru Programa „Pomoć u kući starijim osobama“ čiji je nositelj bilo Ministarstvo socijalne politike i mladih, a potpisnik Ugovora s Ministarstvom bila je Općina Pisarovina. Uz Ministarstvo, Program su sufinancirale Općina PisarovinaZagrebačka županija. Redefiniranjem Programa, Ministarstvo je završilo s njegovim financiranjem, te se usluge pomoći u kući mogu pružati sukladno odredbama novog Zakona o socijalnoj skrbi, a pravo na ovu uslugu korisnici ostvaruju rješenjem centra za socijalnu skrb.

Obzirom na novi model pružanja usluge, kao pružatelj usluge na području Općine Pisarovina, Lasinja i Klinča Sela djeluje Udruga Sv. Martin Pisarovina, koja ispunjava minimalne uvjete za pružanje usluge pomoći u kući (imamo licencu) te je upisana u upisnik pružatelja socijalnih usluga kojeg vodi nadležno Ministarstvo.
Udruga ima predmetnu uslugu ugovorenu s Ministarstvom socijalne politike i mladih, sukladno kojem ostvaruje novčana sredstva od Ministarstva, za korisnike koji to pravo ostvaruju rješenjem centra za socijalnu skrb.

Dijabetičari

Uz pružanje socijalne usluge pomoći u kući, jedna od djelatnosti Udruge je i djelovanje usmjereno unapređenju, poboljšanju i promociji zaštite ljudskog zdravlja, djelovanje ka unapređenju zaštite oboljelih od šećerne bolesti i okupljanje svih zainteresiranih koji svojim radom i znanjem žele pomoći osobama oboljelim od dijabetesa.

U SJEDIŠTU UDRUGE NA ADRESI I.G. KOVAČIĆA 2 U PISAROVINI
SVAKI UTORAK OD 8 – 10 SATI ORGANIZIRAMO:

Mjerenje šećera u krvi

Mjerenje tlaka

Mjerenje tjelesne težine

Koordinacija za pružanje socijalnih usluga Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije

UDRUGA SV. MARTIN PISAROVINA PARTNER JE U PROJEKTU LAG-A VALLIS COLAPIS

U okviru projekta će se pružiti pomoć lokalnim udrugama koje rade sa starim i nemoćnim u seoskim zajednicama. Najaktivnijim udrugama na području našeg LAG-a, ali i u drugim seoskim zajednicama Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije će se mogućiti obuka za kvalitetniji samostalan rad, certificirana obuka članova za geronto-domaćice (s upisom u radne knjižice) te opremanje volonterskih timova opremom za terenski rad (cipele, mobiteli, kabanice, bicikli i sl.). Ovo je prilika svim humanitarnim organizacijama (crvenim križevima, župnim Caritasima, lokalnim udrugama za pomoć starim i nemoćnim) da nam se jave. Mogu nam se javiti čak i oni koji tek žele osnovati ovakvu udrugu. Njima će se pomoći da se osnuju i pokrenu socijalni rad u svojim zajednicama.

VIŠE O PROJEKTU

Fotografije

Zavirite dublje u aktivnosti Udruge Sv. Martin Pisarovina