Koordinacija za pružanje socijalnih usluga Karlovačke i Sisačko – Moslavačke županije

Projekt pod nazivom ”Koordinacija za pružanje socijalnih usluga Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije” prijavljen u sklopu natječaja ”Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga” HR.5.2.04, financiran je iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007 -2013 i Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Projekt je sufinanciran u 100% iznosu bespovratnih sredstava, a iznosi 736.517,97 kuna. Posrednička tijela čine: Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge koji čini Posredničko tijelo 1. razine te Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva koja čini Posredničko tijelo 2. razine.

Projekt traje 12 mjeseci, a datum početka je 29. prosinca 2014. godine.

Nositelj projekta je Lokalna akcijska grupa (LAG) Vallis Colapis.

Partneri na projektu su:
Caritas Sisačke biskupije,
Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa,
Udruga Sv. Martin Pisarovina.

CILJEVI PROJEKTA SU:
1.    Doprinijeti razvoju OCD za pružanje socijalnih usluga na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije.
2.    Uspostava stalnog sustava mentorstva i pružanja savjetodavnih usluga lokalnim OCD za pružanje socijalnih usluga na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije.
3.    Uspostava partnerstva i razvojne suradnje OCD za pružanje socijalnih usluga s drugim razvojnim dionicima na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije

U okviru navedenih ciljeva određeni su pokazatelji koji će biti postignuti tijekom provedbe projektnih aktivnosti, a odnose se na provedbu 12 radionica na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke biskupije, razvoj novog volonterskog programa za razvitak i upravljanje OCD-ova, 25 OCD koji će sudjelovati u aktivnostima izgradnje kapaciteta za pružanje socijalnih usluga, sudjelovanje 75 volontera, organiziran obrazovni program putem kojega će se obrazovati za geronto domaćice te uspostava 5 novih struktura podrške sa LAG-ovima na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije za organizacije civilnog društva na regionalnoj i lokalnoj razini.

Za postizanje navedenih rezultata potrebno je provesti predviđene projektne aktivnosti u okviru projekta, a to su:
1.    Informiranje i mobilizacija lokalnih OCD
2.    Program edukacije lokalnih OCD
3.    Razvoj lokalnih volonterskih aktivnosti
4.    Provođenje mentorskog programa na terenu
5.    Uvođenje sustava stalne koordinacije LAG-ova, župnih Caritasa, društava Crvenog križa i ostalih OCD za pružanje socijalnih usluga na ruralnom području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije
6.    Promidžba i vidljivost
7.    Upravljanje projektom i administracija

 

Više informacija o projektu “Koordinacija za pružanje socijalnih usluga Karlovacke i Sisačko-moslavačke županije” možete dobiti:

NOSITELJ PROJEKTA:
LAG Vallis Colapis
Kurilovac 1, 47280 Ozalj
T: 047 731 400 (kucni 112), F: 047 731 172
W: www.vallis-colapis.hr
E: lag@vallis-colapis.hr

PARTNERI:
Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa
Trg Sv. Jurja 3, 47250 Duga Resa
T: 047 844 269, F: 047 842 920
E: gdck-dugaresa@ka.t-com.hr
W: www.ckdr.hr

Caritas Sisacke biskupije
Trg Bana Jelacica 1, 44000 Sisak
T: 044 530 222, F: 044 530 223
E: caritas.sisacke.biskupije@sk.t-com.hr

Udruga Sveti Martin Pisarovina
Ivana Gorana Kovacica 2, 10451 Pisarovina
T: 099 238 1036

 

Kontakt osoba:

Milan Medić
T: 047 731-400 (112)
E: lag@vallis-colapis.hr

EU udio u financiranju projekta iznosi 100%.

Više informacija o strukturnim fondovima možete naći na web stranici www.strukturnifondovi.hr

 


 

U okviru projekta ”Koordinacija za pružanje socijalnih usluga Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije” planirana je provedba projektnih aktivnosti:

 1. Informiranje i mobilizacija lokalnih OCD
 2. Program edukacije lokalnih OCD
 3. Razvoj lokalnih volonterskih aktivnosti
 4. Provođenje mentorskog programa na terenu
 5. Uvođenje sustava stalne koordinacije LAG-ova, župnih Caritasa, društava Crvenog križa i ostalih OCD za pružanje socijalnih usluga na ruralnom području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije
 6. Promidžba i vidljivost
 7. Upravljanje projektom i administracija

Većina prethodno navedenih aktivnosti u velikoj je mjeri provedena, a dio ih je u završnoj provedbi.

U okviru prve aktivnosti Informiranje i mobilizacije lokalnih OCD LAG Vallis Colapis zajedno sa partnerima na projektu udrugom Sv. Martin iz Pisarovine, Gradskim društvom Crvenog križa Duga Resa i Caritasom Sisačke biskupije kontaktiralo se, obišlo i mobiliziralo preko 60 organizacija civilnog društva, uključujući župne Caritase i Crvene križeve na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije. Pri obilasku OCD-a putem strukturiranog upitnika i razgovora procijenjenii su kapaciteti OCD-a za uključenje u projekt. Iako se ukupan broj OCD procjenjuje na preko 60, u aktivnosti je uključeno 25 lokalnih organizacija sukladno razini administrativnih, organizacijskih i financijskih kapaciteta vidljivih iz provedenih strukturnih upitnika.

Provedbom aktivnosti Program edukacije lokalnih OCD provedeno je ukupno deset radionica u okviru pet modula u Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji. Polaznici edukacija bili su volonteri, članovi i zaposlenici 25 organizacija koje su odabrane za sudjelovanje na projektu. Predavači su bili svi partneri na projektu sukladno područjima u kojima rade. LAG Vallis Colapis proveo je prva tri modula edukacija, a udruga Sv. Martin, Crveni križ Duga Resa i Caritas Sisačke biskupije proveli su zadnja dva modula edukacija koja su obuhvatila rad crkve sa djecom i mladima Roma, pomoć u kućama za stare i nemoćne te rad Crvenih križeva na terenu. U okviru navedenih edukacija provedene su radionice pod sljedećim temama:

 1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva
 2. Menadžment volontera
 3. Izvori financiranja
 4. Rad s djecom i mladima Roma
 5. Edukacija za pokretanje terenskih timova dobrosusjedske pomoći

Aktivnost pod nazivom Menadžment volontera predstavio je kompleksnu cjelinu te nastavak na uvodnu temu jedne od provedenih radionica. U okviru navedene aktivnosti svi partneri na projektu obišli su organizacije te su sukladno području njihova rada odredili njihove potrebe za volonterskim radom, volonterske kapacitete, razinu znanja i potreba u okviru navedene teme. Uključene organizacije mobilizirale su po minimalno 3 volontera, ili ukupno 75 volontera u 2 županije. Naglasak je stavljen na razvoju dugoročnog volontiranja i zadržavanje volontera u organizaciji s ciljem jačanja kapaciteta OCD. Procjenom svega navedenog te komunikacijom sa predstavnicima i volonterima organizacija napravljen je zajednički volonterski program kao primjer koji je lako primjenjiv za sve korisnike projekta. Na temelju provedenog biti će izrađeni i zasebni volonterski programi za svih 25 organizacija.

Svih 25 organizacija sa svojim organiziranim timovima mobiliziranih volontera opremljen je sa 1 biciklom, 3 kabanice, 3 para radne obuće, 1 mobitelom, opremom koja im je nužna za obavljanje terenskog rada s krajnjim korisnicima.

Sastavni dio unapređenja volonterskih aktivnosti je i izbor 25 najaktivnijih volontera/članova/predstavnika lokalnih OCD kojima je omogućeno pohađanje tečaja za geronto-domaćice, zanimanja koje je verificirano od nadležnog ministarstva koje se upisuje u radnu e-knjižicu.

25 polaznica uspješno je završilo tečaj za Geronto domaćice na Pučkom otvorenom učilištu Zagreb te će narednih dana primiti svoje diplome.

Po završetku edukacije, mobilizacije volontera i provođenja tečajeva za 25 geronto-domaćica, uveden je sustav stalne mentorske pomoći lokalnim OCD na terenu u okviru aktivnosti Provođenje mentorskog programa na terenu. Ova aktivnost je trajna i provodit će se i nakon završetka potpore. U okviru aktivnosti svi partneri su kontaktirali organizacije uključene u projekt te su im u okviru terenskog obilaska razmotrili i ustanovili njihove potrebe i područja u okviru kojih im mogu pružiti dodatnu pomoć. LAG Vallis Colapis proveo je upitnik kojim su utvrđeni njihovi administrativni, organizacijski, financijski i volonterski kapaciteti za daljnje djelovanje. Na temelju utvrđenih kapaciteta partneri su formirali i tehničku pomoć iz ureda u okviru koje su osigurali svim organizacijama pomoć za administrativno i financijsko vođenje organizacije, pomoć pri izradi projektnih prijedloga te pomoć u okviru pružanja socijalnih usluga. LAG Vallis Colapis je organizirao dodatnu edukaciju za korisnike kojima je bila potrebna pomoć za pripremu projekata za pomoć zajednici koja je održana u Topuskom 26. i 27. rujna 2015. godine. Predviđeno je pružanje mentorske pomoći za korisnike i po završetku projekta, a po mogućnosti i uključivanje u buduće projekte.

U okviru aktivnost pod nazivom Uvođenje sustava stalne koordinacije LAG-ova, župnih Caritasa, društava Crvenog križa i ostalih OCD za pružanje socijalnih usluga na ruralnom području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije iskoristi će se sustav LAG-ova kao međusektorskih razvojnih organizacija koje okupljaju predstavnike civilnog, javnog i gospodarskog sektora u ruralnim zajednicama da se na području 2 županije uvede stalna koordinacija između LAG-ova, društava Crvenog križa, Caritasa i lokalnih OCD za pružanje socijalnih usluga. U tu svrhu provedena je mobilizacija OCD koji su prošli prethodne aktivnosti da se i formalno učlane u LAG-ove koji pokrivaju područje ove 2 županije. Potiču se lokalni OCD da uzmu aktivno učešće u radu LAG-ova u području na kojem djeluju. Isto tako kontaktirani su i uključeni LAG-ovi na području dvije županije te su tijekom studenog planirani sastanci LAG-ova i korisnika koji će osigurati njihovu međusobnu povezanost i suradnju.